หาดป่าตอง ภูเก็ต

     เป็นชายหาดที่มีชื้อเสียงมากที