จุดชมวิวกะรน

จุดชมวิวกะรนภูเก็ต

          จุดชมวิวกะรน หรือเดิมเคยมีชื่อว่า จุดชมวิวกะตะ เป็นจุดชมวิวที่อยู่ระหว่างหาดในหานและหาดกะตะน้อย เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เป็นโค้งแบบเสี้ยวพระจันทร์ได้ถึงสามหาดติดต่อกันคือ หาดกะตะน้อย หาดกะตะ และหาดกะรน จากจุดชมวิวนี้ สามารถมองเห็นเกาะตะปู (ซึ่งใช้ถ่ายทำในภาพยนต์เรื่องเจมส์บอนด์) อีกด้วย ถือเป็นอีกสถานที่ที่เป็นที่นิยิมสำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดอีกที่บนภูเก็ต